Atrakcje

Główną atrakcją jaką Państwu oferujemy jest wycieczka łodzią po kanałach aż do Jeziora Wicko Wielkie, bądź do Starej Świn.
W porach obiadowych i wieczornych zapraszamy na grila oraz na wędkowanie z pomostu.

a1_260 a2_260 a3_260
   

Miłośnicy ptactwa znajdą tu wiele okazów do sfotografowania.

Wodniczka Acrocephalus paludicola

Przyrodniczą atrakcją jest - wodniczka Acrocephalus paludicola - to wymierający, zarazem najrzadszy gatunek ptaka w Europie - w Polsce można usłyszeć wodniczkę w pobliżu i obserwować w okresie lęgowym przede wszystkim w rezerwacie Karsiborska Kępa. Z okien gospodarstwa roztacza się rozległy widok na rezerwat, Starą Świnę, Wydrzą Kępe i Koprzywskie Łęgi stanowiące unikalne siedliska, gdzie gniazdują takie rzadkości, jak ohar Tadorna tadorna, krwawodziób Tringa totanus, biegus zmienny Calidris alpina, kulik wielki Numenius arquata, rycyk Limosa limosa czy chociażby bączek Ixobrychus minutus i wąsatka Panurus biarmicus. W okolicznych trzcinowiskach i na łąkach słonoroślowych (z licznymi gatunkami rzadkich halofitów) gniazduje łącznie 130-140 gatunków ptaków - to raj dla początkujących i zaawansowanych ornitologów, to także ptasi raj do bezkrwawych łowów dla fotografików. Agroturystyka ,,Nad Młyńskim Rowem " stanowi więc nie lada atrakcję dla przyrodników, jak również dla wędkarzy, czego potwierdzeniem mogą być licznie występujące tu orły bieliki Haliaeetus albicilla, a także regularnie polujące dwa rybołowy Pandion haliaetus. Bieliki widuje się tu codziennie, gdyż dopisuje bogactwo ichtiofauny, wskutek czego można obserwować ciągłe polowania tych orłów na Starej Świnie, gdzie zimą na oblodzonych brzegach spotyka się równocześnie nawet od 12 do 16 osobników tego królewskiego gatunku orła. Z gospodarstwa do rezerwatu Karsiborska Kępa można dopłynąć wypożyczoną łodzią (20 min.) lub rowerem (35 min.), więc przyrodnicze atrakcje Delty Świny są w zasięgu ręki dla zapalonego terenowca.